NBZ wellicht closed-end fonds

18-05-2012

NBZ wordt wellicht omgezet in een closed-end beleggingsfonds. Dit heeft directeur Tjeenk Willink gezegd tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van woensdag 16 mei.
Tijdens deze vergadering keurden de aandeelhouders het jaarverslag en de jaarrekening 2011 goed. Directie en raad van commissarissen werd decharge verleend voor het gevoerde beleid. Het slotdividend over 2011 werd vastgesteld op USD 3,20 per participatie of aandeel, gelijk aan het uitgekeerde interim-dividend.


Op dit moment is NBZ een beursgenoteerd open-end beleggingsfonds, waarbij de koers wordt bepaald door de intrinsieke waarde en de handel plaatsvindt via Euronext Fund Services met NBZ als tegenpartij. Dit betekent dat indien er meer verkopers zijn dan kopers, NBZ dit surplus aan aandelen moet inkopen. Zijn er meer kopers, dan geeft NBZ aandelen uit. Sinds november 2011 werden elke maand meer aandelen ter verkoop aangeboden en moest NBZ deze uitstroom inkopen. Hiermee werd een dermate groot beroep gedaan op de aanwezige liquiditeiten, dat de directie op 13 april 2012 moest besluiten tot het opschorten van de inkoop van aandelen. Verder inkopen was niet verantwoord en zou indruisen tegen het gezamenlijke belang van participanten en aandeelhouders. Zodra het fonds over voldoende vrije middelen beschikt, kunnen weer aandelen worden ingekocht.
Mocht de uitstroom van aandelen groter blijven dan de instroom, dan "loopt NBZ langzaam leeg, met het risico dat NBZ op een gegeven moment de overheadkosten niet meer kan betalen", legde Tjeenk Willink uit. "Een leegloop van NBZ dient niet het belang van onze participanten en aandeelhouders. Zij hebben de volledige rit naar beneden gemaakt. Het fonds heeft uitzicht op een mooie toekomst en een stijgende scheepvaartmarkt. De vraag naar financiering is ongekend hoog onder reders. Met die vooruitzichten moeten onze aandeelhouders ook de rit omhoog kunnen maken en niet halverwege worden gedwongen af te haken."


Een leegloop wordt gestopt indien NBZ wordt omgevormd tot een beursgenoteerd closed-end beleggingsfonds. Directie en raad van commissarissen bezien momenteel of hiertoe moet worden overgegaan. De omvorming tot een closed-end fonds is een directiebesluit.
Bij een closed-end beleggingsfonds zijn de aandelen direct verhandelbaar op de beurs. De huidige beperkingen op de verhandelbaarheid zijn vervallen: de handel verloopt direct tussen kopers en verkopers zonder NBZ als tegenpartij, die dan ook geen enkele verplichting meer heeft aandelen in te kopen. De koers wordt niet meer bepaald door de intrinsieke waarde, maar komt tot stand via vraag en aanbod van kopende en verkopende beleggers en aandeelhouders. Nieuwe aandelen worden (via een emissie) uitgegeven wanneer het fonds een nieuwe investering wil doen en hiervoor de benodigde middelen wil ophalen bij het beleggende publiek.


« Ga Terug

Wat is NBZ?

 

 • Een beleggingsfonds in zeeschepen.
 • Het fonds financiert meerdere schepen, die op verschillende markten actief zijn.
 • Dankzij deze spreiding beheersbaar risico.
 • Streef dividend tussen 7% en 10% per jaar.

Koers NBZ

Intrinsieke waarde

30 september 2022
USD 10,35

€ 10,64


Beurskoers

Actuele koersinformatie
ISIN
NL0010228730

Ga direct naar

 

Jaarverslag 2021
Persberichten

Deze pagina

 

  doorsturen

  Doorsturen

  Sluiten


  Interessante informatie
  Ik las deze informatie van het Nederlandse Beleggingsfonds in Zeeschepen op nbzfonds.nl. Wellicht is dit ook interessant voor jou. Hartelijke groeten.

     

  Bookmark
  printen
  opslaan
  pdf PDF maken
  contact