Inkoop aandelen tijdelijk opgeschort

13-04-2012

De directie van NBZ NV heeft besloten met ingang van heden de inkoop van participaties en aandelen tijdelijk op te schorten wegens bijzondere omstandigheden, die naar het oordeel van de directie, handelend in het belang van de participanten, een opschorting noodzakelijk maken. Verwezen wordt naar pagina 24 van het Prospectus.

De huidige marktomstandigheden hebben ertoe geleid dat de doorlopende emissie van aandelen vrijwel is gestagneerd, terwijl de inkoop van aandelen op een iets hoger niveau dan gebruikelijk doorloopt. De resulterende netto instroom van deelnemingsrechten doet een fors beroep op de aanwezige liquiditeiten op een moment dat deze ook voor andere doeleinden zijn vereist. Het zou niet verantwoord zijn en indruisen tegen het gezamenlijk belang van de participanten en aandeelhouders, de inkoop verder voort te zetten.

Zodra voldoende middelen aanwezig zijn zal de inkoop worden hervat. Dit zal via een persbericht worden meegedeeld.


« Ga Terug

Wat is NBZ?

 

 • Een beleggingsfonds in zeeschepen.
 • Het fonds financiert meerdere schepen, die op verschillende markten actief zijn.
 • Dankzij deze spreiding beheersbaar risico.
 • Streef dividend tussen 7% en 10% per jaar.

Koers NBZ

Intrinsieke waarde

30 september 2022
USD 10,35

€ 10,64


Beurskoers

Actuele koersinformatie
ISIN
NL0010228730

Ga direct naar

 

Jaarverslag 2021
Persberichten

Deze pagina

 

  doorsturen

  Doorsturen

  Sluiten


  Interessante informatie
  Ik las deze informatie van het Nederlandse Beleggingsfonds in Zeeschepen op nbzfonds.nl. Wellicht is dit ook interessant voor jou. Hartelijke groeten.

     

  Bookmark
  printen
  opslaan
  pdf PDF maken
  contact