21ste Interim-dividend

04-01-2012

Het interim-dividend over het eerste kwartaal 2012 bedraagt USD 0,70 per deelnemingsrecht. Dit komt overeen met een dividendrendement van ruim 7% per jaar. Als gevolg van deze interim-dividenduitkering noteerde het aandeel NBZ vandaag ex-dividend USD 36,34. 

Op 24 januari wordt het interim-dividend over het eerste kwartaal van 2012 uitbetaald. Het interim-dividend is een voorschot op het uiteindelijke dividend over 2012. Het wordt de 21e dividenduitkering op rij. Vanaf de oprichting hebben wij elk kwartaal dividend uitgekeerd, steeds ruim 7% op jaarbasis.

 

Houders van aandelen NBZ ontvangen het dividend onder het afhouden van 15% dividendbelasting via hun vermogensbeheerder of bank. Houders van participaties A (particulieren) ontvangen het interim-dividend, onder het afhouden van 15% dividendbelasting, via ANT Custody BV op de door hen aangegeven rekening. Houders van participaties B zoals pensioen bv's die deelnemingsvrijstelling genieten en ook geen vennootschapsbelasting over het dividend verschuldigd zijn, ontvangen het dividend zonder inhouding van dividendbelasting.

 

Beleggers die stockdividend prefereren, ontvangen zoveel gehele deelnemingsrechten als uit het dividend kunnen worden betaald.  Het resterende bedrag wordt in geld uitbetaald, naar keuze van de belegger in dollars of euro’s. Over stockdividend is geen dividendbelasting verschuldigd. Het dividend wordt uitgekeerd conform de voorkeur van de participanten, hiernaar gevraagd in december 2011. Aandeelhouders worden voorafgaande aan elke betaalbaarstelling door hun bank of vermogensbeheerder gevraagd hoe zij hun dividend willen ontvangen. In geld of als stockdividend.

 

De directie vindt dat de voorziening die in december is genomen op de Star 1 geen invloed mag hebben op het dividendbeleid van NBZ. Zij hecht aan een stabiel dividendbeleid voor de aandeelhouders. Vandaar dat dit interim-dividend nu wordt uitgekeerd, waarbij mogelijkerwijs achteraf zal blijken dat een deel ervan uit de agio moest worden betaald.


« Ga Terug

Wat is NBZ?

 

 • Een beleggingsfonds in zeeschepen.
 • Het fonds financiert meerdere schepen, die op verschillende markten actief zijn.
 • Dankzij deze spreiding beheersbaar risico.
 • Streef dividend tussen 7% en 10% per jaar.

Koers NBZ

Intrinsieke waarde

30 september 2022
USD 10,35

€ 10,64


Beurskoers

Actuele koersinformatie
ISIN
NL0010228730

Ga direct naar

 

Jaarverslag 2021
Persberichten

Deze pagina

 

  doorsturen

  Doorsturen

  Sluiten


  Interessante informatie
  Ik las deze informatie van het Nederlandse Beleggingsfonds in Zeeschepen op nbzfonds.nl. Wellicht is dit ook interessant voor jou. Hartelijke groeten.

     

  Bookmark
  printen
  opslaan
  pdf PDF maken
  contact